Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång.


Skäl för anstånd

Skäl för anstånd kan (enligt HSVFS 2012:8) vara "sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.


Ansökan om anstånd

Du måste själv ansöka om anstånd hos Antagningen vid Stockholms universitet och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg, till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om plikttjänstgöring eller intyg från arbetsgivare.

Du skickar ansökan till: studentavdelningen@su.se

Eller via post till:

Studentavdelningen
Antagningen
Stockholms universitet
10691 Stockholm


Anmälan via Antagning.se

Om du beviljas anstånd får du beskedet per post. Beslutet är ett original. Om du sedan vill påbörja studierna ska du göra en ny anmälan via antagning.se och skicka in originalbeslutet om att du har beviljats anstånd senast sista anmälningsdag enligt anvisningar i beslutet.

Du laddar upp originalet på antagning.se


Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Vill studera