.
.

Stockholms universitet

Lingvistik : Institutionen för lingvistik

Litteraturvetenskap: Institutionen för kultur och estetik (f.d. Littvet.)

Språkdidaktik: ISD/Institutionen för språkdidaktik

Språkstudion: Stockholms universitets resurscentrum för språkstudier

Tolkning och översättning: TÖI/Tolk- och översättarinstitutet (en avdelning inom vår institution).

Tvåspråkighet: Centrum för tvåspråkighetsforskning (en avdelning inom vår institution).

 

Språkinstitutioner vid universitet/högskolor i Sverige och övriga Norden

Svenska i Sverige och övriga Norden