Kontakt

 

Allmän kontaktinformation

Telefon och e-post

Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: cbk@barnkultur.su.se

Postadress

Stockholms universitet
Centrum för barnkulturforskning
SE-106 91 STOCKHOLM

Studentexpedition/administration
 

Föreståndare

 

Administrativ studierektor, studievägledare

Vikarierande administrativ studierektor, studievägledare, ansvarig för samverkansfrågor
 

Utbildningsadministration

Utbildningsadministratör
 

Kommunikation

 

Lärare och forskare knutna till Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforskning har tre huvudlärare som undervisar på grund- och avancerad nivå. Därtill engageras ett antal timlärare med expertkunskap inom specifika områden.

På denna sida