Nyheter

Nyheter

 • Dynamik i forskarhandledning Skapa energi och dynamik i din forskarhandledning 2018-03-22 Konflikthantering, skrivblockeringar och handledande samtal är några av de teman som tas upp i ny workshop-serie om forskhandledning. Workshop-serien omfattas av fyra workshopar som har gemensamt att de ska stärka och stimulera handledare att skapa en lärandeprocess som stödjer doktorandens utveckling till självständig forskare.
 • Pristagare i Pedagogisk idétävling 2018 Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • NU2018 Bildpuff NU2018 — Det akademiska lärarskapet 2018-03-05 NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.
 • ISSOTL 2018 ISSOTL 2018 Conference : Toward a learning culture 2018-02-27 Join us in Bergen, the 'gateway to the fjords', on October 24th – 27th, 2018 for the 15th annual ISSOTL conference. We will explore how teaching staff, students, educational leaders, administrators and community members can collaborate to foster a learning culture.
 • Pedagogisk idétävling Var med fira vinnare i Pedagogisk idétävling 2018-02-26 Röda mattan rullas ut och tårta dukas upp. Kom och var med när vi under festliga former presenterar och firar vinnarna i Pedagogisk idétävling 2018. Pedagogisk idétävling handlar om att fånga upp och lyfta studenters goda idéer om hur man kan förbättra sin utbildning.
 • Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2018-02-26 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • Pedagogiska ambassadörer 2018 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Var med i en intressegrupp om högskolepedagogik 2018-02-14 Nu startar intressegrupper om högskolepedagogik. En möjlighet för dig som vill lära mer om olika specifika frågor kring undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.
 • Uppstart av IKT-pedagogiskt nätverk 2018-02-13 Vill du vara med och starta ett IKT-pedagogiskt nätverk vid Stockholms universitet? Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och resurser för en hållbar utveckling av IKT-användning i ett längre perspektiv. Vi drar igång nätverksträffarna våren 2018. Initiativtagare är Centrumför universitetslärarutbildning.
 • Pedagogiska ambassadörer 2017 Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2017 2017-11-30 Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2017-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.
 • Info Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs 2017-10-25 Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.
 • Seminariedeltagare som arbetar i grupp vid ett bord Ny omgång av seminarieserien Pedagogiskt ledarskap 2017-10-11 Ny chans under år 2018 att delta i seminarieserie för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Här får du inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Du får stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder. START: 30 jan
 • Aula Magna Lärarkonferens2018 - universitetslärare i en föränderlig värld 2017-10-05 Universitetets Lärarkonferens2018 för undervisande personal och pedagogiskt ansvariga hålls torsdagen den 8 februari 2018 i Aula Magna.
 • Pedagogiska ambassadörer Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2018 2017-08-30 Ansök om position som pedagogisk ambassadör, en möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Pedagogiskt skrivande kursbild Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt 2017-05-04 Ny högskolepedagogisk kurs stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Du får nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.
 • Workshopdeltagare Nytt utbud av workshopar om undervisning 2017-01-23 Universitetslärare kan utveckla sin undervisning och stärka sig i sin lärarroll genom att delta i workshopar om högskolepedagogik. Därför har nu tagits fram ett omfattande workshop-program, med en workshop i veckan under hela våren.
 • tummnagel pedagogeeks Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Max Scheja Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-08-30 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015 Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter 2016-04-12 Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.
 • Foto på Klara Bolander Laksov Föreståndaren för nya CeUL: ”Ska bli oerhört spännande” 2014-10-15 Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet. Klara Bolander Laksov är föreståndare för CeUL.
 • CeUL etta Nytt centrum för universitetslärarutbildning 2014-09-19 Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, kommer att erbjuda kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om högskolepedagogiska kurser och övrig verksamhet

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Talia Adamsson Tfn 08-16 3630

Annika Forslund Tfn 08-16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260