1. Planera för onlineundervisning och omvandla till campusversion

Det är oftast enklare att planera sina hybridlektioner för de studenterna som befinner sig online och sedan omvandla läraktiviteterna till campusversioner, än tvärtom. Om du planerar för campusundervisning kan det dessutom vara lätt att glömma bort studenterna som är med på distans.

2. Publicera allt kursmaterial online i lärplattformen

För att skapa en likvärdig studiesituation för alla studenter oavsett var de befinner sig bör allt kursmaterial publiceras i lärplattformen innan varje kurstillfälle. Om du ändå delar ut kursmaterial till studenterna i klassrummet bör du samtidigt som det sker ge onlinestudenterna tydliga instruktioner om var de hittar kursmaterialet i lärplattformen. Tänk då även på att ge onlinestudenterna lite extra tid att leta upp och öppna kursmaterialet om du tänkt ha en gemensam genomgång av det.

3. Uppkopplade campusstudenter

För att underlätta kommunikation med distansstudenterna kan det vara bra om även studenterna i klassrummet kopplar upp sina digitala enheter mot aktuellt Zoom-rum. Det är dock viktigt att alla som deltar från klassrummet har sina mikrofoner avstängda och volymen neddragen för att undvika rundgång och eko. Glöm inte att informera studenterna om detta i god tid innan kurstillfället så att de vet att de kan ha med sig en digital enhet om de deltar på plats.

4. Headset för distansstudenterna

Det har visat sig vara stor skillnad på distansstudenternas ljudupplevelser på hybridlektioner beroende på om de använder head set eller inte. Uppmana därför de studenter som planerar att delta hemifrån att använda head set eller hörlurar för att få en så bra ljudupplevelse som möjligt.

5. Skapa Zoom-rum i god tid

För att skapa en så likvärdig situation som möjligt är det viktigt att studenterna får information om plats för kurstillfället samtidigt oavsett hur de kommer att delta. Skapa därför ett Zoom-rum samtidigt som du bokar sal till kurstilllfället och ange både länk samt rum i schemat.

6. Gå inte ur bild

Det är viktigt att de studenter som sitter hemma kan se dig i bild när du kommunicerar med studenterna. Gör därför en videokontroll innan lektionen börjar för att se hur långt du kan röra dig i klassrummet utan att gå ur bild. Ett bra tips är att placera ut något föremål eller sätta en bit tejp på golvet som markerar hur långt du kan röra dig i klassrummet.

7. Håll koll på mikrofonen

Om du använder en rumsupptagande mikrofon så är det viktigt att du hela tiden vänder dig i riktning mot den när du pratar, annars kommer ljudkvaliteten variera väldigt mycket för de studenter som deltar hemifrån. Det är lätt hänt att vända ryggen åt mikrofonen om man är van att gå omkring i klassrummet, så det kan vara bra att uppmana distansstudenterna att påminna dig som lärare om ljudet blir sämre. Det kan vara en bra idé att inleda lektionen med att göra en ljudkontroll med studenterna som deltar på distans så att alla hör bra och ta reda på ungefär hur långt från mikrofonen du kan gå innan ljudet blir dåligt. Det underlättar även om mikrofonen är portabel eller har lång sladd så att den kan flyttas runt i klassrummet när någon pratar.

8. Stort kameraomfång

Om du låter en extern kamera täcka av en så stor del av klassrummet som möjligt, så slipper du flytta kameran hela tiden om till exempel olika grupper ska redovisa något i klassrummet.

9. Fler kameror i klassrummet

Om det finns fler kameror i klassrummet så kan distansstudenterna själva välja vilken vy de vill se, vilket underlättar för läraren som slipper flytta på kameran för att anpassa vyn. Att addera en kamera till ett klassrum är enklare än man kan tro. Det fungerar till exempel bra med att logga in i Zoom-rummet med en telefon eller iPad som man döper till lämpligt namn i Zoom och placerar på lämpligt ställe i klassrummet.

10. Samma starttid oavsett var studenterna befinner sig

Att starta Zoom-rummet och klassrummet vid samma tid kan tyckas vara av mindre betydelse, men det är mycket som kan avhandlas innan en lektion startar. Det är viktigt att alla studenter får känna sig delaktiga och får samma information oavsett var de befinner sig. Det är även viktigt att inte stänga av klassrumsmikrofonen under eventuella pauser så att distansstudenterna kan följa även informella klassrumssamtal. 

11. Introducera upplägget

Det är lätt att tro att dagens studenter har en hög teknisk kompetens, men det behöver inte betyda att de är bekanta med och kan hantera alla digitala system. Avsätt därför en stund i början av de första lektionerna och visa grundläggande funktioner i systemet samt berätta hur du vill att hybridlektionen ska gå till. Det kan handla om regler för hur du vill att distansstudenterna ska göra för att räcka upp handen eller hur frågor till lärare och kurskamrater ska kommuniceras.

12. Avstängda mikrofoner och påslagna kameror

Be distansstudenterna att stänga av sina mikrofoner och sätta på sina kameror. Eftersom allt ljud från Zoom går ut i högtalare i klassrummet är det viktigt att alla som deltar på distans stänger av sina mikrofoner och endast sätter på dem när de får ordet. Uppmana gärna distansstudenterna att ha sina kameror påslagna eftersom det ökar interaktionen om läraren och klassrumsstudenterna kan se dem.

13. Utse en moderator

Utse gärna en eller flera moderatorer bland studenterna i klassrummet som kan hålla koll på chatten och uppräckta händer i Zoom. Detta är en grundläggande faktor för att få distansstudenterna att känna samma värde som campusstudenterna. Det underlättar dessutom situationen för läraren som då kan koncentrera sig på att organisera och leda läraktiviteten.

14. Jobba på ljudet

Ljudet är den absolut viktigaste faktorn för att lyckas med hybridundervisning. Se därför till att klassrummet är så ljuddämpat det går så att alla hörs bra. Stäng fönster och dörrar och be alla studenter att stänga av sina mobiltelefon. Även om dessa ljud inte uppfattas som störande för våra öron i klassrummet kan mikrofonen att ta upp och förstärka dessa ljud.

15. Jobba på ljuset

Se till att det är bra ljus i klassrummet så att alla syns bra. Uppmana gärna även distansstudenterna att sitta i bra ljus så att det går att se ansiktsuttryck och reaktioner.

 

Text: Stefan Karlsson, IKT-pedagogiska teamet