Digitala stödsystem i undervisningen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Utveckla undervisning
  6. Digitala stödsystem i undervisningen

Digitala stödsystem i undervisningen

Stockholms universitet har upphandlat ett antal digitala stödsystem som med fördel kan användas för att utveckla och effektivisera undervisningen. I den här resursen har vi samlat information och inspirationsmaterial för många av de stödsystem som universitetet erbjuder. Hör av dig om du saknar något. 

Lärplattformen Athena

Athena logo

Här hittar du resurser som ger dig stöd i ditt arbete med lärplattformen Athena

Videotjänsten Kaltura

Videotjänsten logo

Här hittar du resurser som ger dig stöd i ditt arbete med videotjänsten Kaltura

E-mötestjänsten Zoom

Zoom logo

Här hittar du resurser som ger dig stöd i ditt arbete med E-mötestjänsten Zoom

Tentamenstjänsten Inspera

Exia logo

Här hittar du resurser som ger dig stöd i ditt arbete med tentamenstjänsten Inspera.

Kontakt

Vad saknar du på denna sida? Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL
Digitala stödsystem i undervisningen