Nätverk

Var med i en intressegrupp om högskolepedagogik

Nu startar intressegrupper om högskolepedagogik. En möjlighet för dig som vill lära mer om olika specifika frågor kring undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström

Nätverk för språklärare både nationellt och internationellt

Undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Nätverket Undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö (UBSAM) vänder sig till dig som är lärare och undervisar i främmande språk/andraspråk vid universitet och högskola. Nätverket träffas en gång om året och utbyter erfarenheter om just språkundervisning i akademisk miljö.

Onsdag 14 mars 2018 : Nätverksträff för språklärare både nationellt och internationellt

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Välkomna till ett seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Seminariet vänder sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola.

Uppstart av IKT-pedagogiskt nätverk

Vill du vara med och starta ett IKT-pedagogiskt nätverk vid Stockholms universitet? Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och resurser för en hållbar utveckling av IKT-användning i ett längre perspektiv. Vi drar igång nätverksträffarna våren 2018. Initiativtagare är Centrumför universitetslärarutbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om centrumets samverkan, och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278