Nätverk

Nätverksträff med Administratörer för god utbildningsmiljö 10 mars

Nätverksträff: Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter

Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?

Högskolepedagogiska nätverk

Var med i nätverk om högskolepedagogisk fråga som intresserar dig

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Videoinspelning IKT-nätverket

IKT-pedagogiskt nätverk för att stödja lärande

Nätverket riktar sig till dig som har en övergripande IKT-roll inom din institution eller motsvarande. Här utbyter vi erfarenheter och resurser samt samverkar för en hållbar utveckling av IKT-användning vid universitetet.