Nätverk

Jonas Collin

Administratörsträff om digitala verktyg för undervisning och lärande

Hur används digitala verktyg och resurser i undervisningen vid universitetet? Vilka möjligheter till lärande finns med till exempel lärplattformen Athena och e-mötesverktyget Zoom? Lär dig mer om begrepp som blended learning, flipped classroom, spelifiering, digitala examinationer med mera. Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff där mediepedagog Jonas Collin är gästföreläsare.

Högskolepedagogiska nätverk

Var med i nätverk om högskolepedagogisk fråga som intresserar dig

Att vara med i ett högskolepedagogiskt nätverk är en möjlighet för dig som vill lära mer om en specifik frågor kring undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Videoinspelning IKT-nätverket

IKT-pedagogiskt nätverk för att stödja lärande

Nätverket riktar sig till dig som har en övergripande IKT-roll inom din institution eller motsvarande. Här utbyter vi erfarenheter och resurser samt samverkar för en hållbar utveckling av IKT-användning vid universitetet.

Nätverk om högskolepedagogik

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.