Välkommen till Öppet seminarium om Grabbkultur i våra universitetsmiljöer — erfarenheter från England och Sverige.

Välkommen du kollega vid Stockholms universitet som är universitetslärare — intresserad av genus och jämställdhet i undervisningen, forskare, forskarstuderande eller administrativ personal med intresse för de här frågorna.

Tid: 25 maj kl 14—16

Plats: Online med Zoom, välkommen att delta: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66409922129

Obs! Träffen hålls på engelska

 

Gästföreläsare: Professor Carolyn Jackson, forskare inom området genus och utbildning från Lancaster University

Porträttbild, Carolyn Jackson,
Carolyn Jackson. Foto: Lancaster University

Carolyn har tillsammans med Vanita Sundaram (University of York) nyligen publicerat boken "Lad Culture in Higher Education: Sexism, sexual harassment and violence". Boken är baserad på ett forskningsprojekt finansierat av The Society for Research into Higher Education om universitetspersonalens upplevelser och uppfattning av grabbkultur (eng. lad culture) i England.

Vi kommer under träffen att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från engelsk universitetsmiljö, diskutera författarnas analys och jämföra med med våra erfarenheter från det svenska universitetssystemet.

 

Om studien

E-book från Libris:

Lad Culture in Higher Education: Sexism, Sexual Harassment and Violence

Eller från Taylor and Francis group:

Lad Culture in Higher Education: Sexism, Sexual Harassment and Violence

 

Välkommen!

 

Arrangör är Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning i samverkan med Centrum för universitetslärarutbildning.

Om nätverkets fokus

Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning vid SU ska ge möjlighet att diskutera utmaningar och erfarenheter med att undervisa och arbeta på universitet utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Nätverket ska skapa möjlighet till dialog och vi vill dela erfarenheter som lärare och anställd vid universitetet.

Det finns mycket forskning om genus i högre utbildning och lite om genus inom högskolepedagogik. Vi är särskilt intresserade av att förstå vad jämställdhet innebär i ett högskolepedagogiskt perspektiv.

Kom med i nätverket

Vi välkommnar dig som är anställd vid Stockholms unviersitet att vara med i nätverket. Kontakta Susanne Kreitz-Sandberg, Institutionen för pedagogik och didaktik. E-post: susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se

Skriv gärna också några rader om dina förväntningar på våra nätverksträffar och om du har en konkret idé om vad du vill diskutera kan vi gärna försöka att organisera gemensamt.

 

Anmälan

Du är välkommen att delta direkt på seminaret i eftermiddag: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66409922129