Särskilt välkomnas ansökningar inom online-baserat lärande, till exempel undervisning och examination med hjälp av digitala verktyg och alternativa undervisningsmetoder, breddat deltagande (till exempel inkluderande undervisning), och breddad rekrytering, nya ämnesövergripande utbildningsområden, till exempel inom hållbar utveckling, eller pedagogisk utveckling i annan bemärkelse.
 
En nyhet är att ansökningarna kommer att behandlas parallellt med ansökningar inom ramen för Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) utlysning av Pedagogiska ambassadörer för 2021. Eventuella lönemedel som behövs för att kunna delta i CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram sökes inom ramen för rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning.

Kontakt

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning: Anna-Karin Björling, Rektors kansli, anna-karin.bjorling@su.se

Pedagogiska ambassadörer för 2021: Klara Bolander Laksov, CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

Mer om utlysningarna

Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning - omgång 6 (82 Kb)

Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2021