Särskilt välkomnas ansökningar inom online-baserat lärande, till exempel undervisning och examination med hjälp av digitala verktyg och alternativa undervisningsmetoder, breddat deltagande (till exempel inkluderande undervisning), och breddad rekrytering, nya ämnesövergripande utbildningsområden, till exempel inom hållbar utveckling, eller pedagogisk utveckling i annan bemärkelse.

Komplettering: Utlysning kompletteras för ansökningar om öppen nätbaserad utbildning

Nu välkomnas även ansökningar om öppen nätbaserad utbildning, det vill säga skapande och tillgängliggörande av öppna online-kurser som inte ger högskolepoäng och inte ersätts genom de vanliga ersättningsmodellerna.

Bakgrunden till kompletteringen är att regeringen har avsatt medel till universitetet som avser åtgärder för att möjliggöra ett ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning, exempelvis genom att ordinarie distanskurser tillgängliggörs som öppen nätbaserad utbildning.

"Samsök" med pedagogiskt ambassadörsskap

En nyhet är att ansökningarna kommer att behandlas parallellt med ansökningar inom ramen för Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) utlysning av Pedagogiska ambassadörer för 2021. Eventuella lönemedel som behövs för att kunna delta i CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram sökes inom ramen för rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning.

Deadline för ansökning

Deadline för att skicka in ansökningar förlängd till 26 juni 2020.

Kontakt

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning: Anna-Karin Björling, Rektors kansli, anna-karin.bjorling@su.se

Pedagogiska ambassadörer för 2021: Klara Bolander Laksov, CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

Mer om utlysningarna

Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning - omgång 6 (82 Kb)

Utlysning kompletteras för ansökningar om öppen nätbaserad utbildning

Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2021