Vi vill gärna se många idéer och vill därför stödja dig som är student. Du, som är intresserad av att delta i tävlingen, men osäker på hur du ska formulera en idé är välkommen att komma till Drop-in frågestund. Du får möjlighet att med stöd av en erfaren pedagogisk utvecklare och studentkårsrepresentanter skriva fram en idé som du kan skicka in senare, eller kanske redan samma dag!

Tid 13 december 2017, kl 12-14
Plats Studenthuset, Kårsalen (en trappa ner från Infocenter)

 

Vi bjuder på "matigt" fika! Därför ser vi gärna att du anmäler dig till drop-in evenemanget, det skulle underlätta vår planering. Men det är förstås också ok att bara "droppa" in. Välkommen!

Tävling för utvecklingsinriktad kultur där studenter har drivande roll

Det är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår som tillsammans utlyser en tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.

Syftet är att bidra till att skapa en utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll, där fokus ligger på att bidra till utveckling av utbildningen istället för att konsumera utbildningen.

Tävlingen är öppen för dig som är student vid någon av Stockholms universitets utbildningar, på grund, avancerad eller doktorandnivå. 

Allt om pedagogisk idétävling som tävlingsuppgiften, priser, bedömningskriterier m.m.

* Idétävlingen är öppen 15/11 -  22/12 2017.