Pedagogiska ambassadörer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Pedagogiska ambassadörer
Pixabay

Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2021

Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.

Pedagogiska ambassadörer driver utvecklingsprojekt

Centrum för universitetslärarutbildning inledde 2015 projektet med pedagogiska ambassadörer i syfte att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Kontakt

Pedagogiska ambassadörer

Karin Christoffersson

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogiska ambassdörsrapporter

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2019 finns pedagogiska ambassadörer vid Juridiska institutionen, Filosofiska institutionen, Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik, Engelska institutionen, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Fysikum, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Sociologiska institutionen.