Pedagogiska ambassadörer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Pedagogiska ambassadörer
Pedagogiska ambassadörer 2018

2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.

Pedagogiska ambassadörer bygger pedagogisk kompetens direkt i sin undervisningsmiljö

Centrum för universitetslärarutbildning inledde 2015 projektet med pedagogiska ambassadörer i syfte att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015

Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter

Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.

Kontakt

Pedagogiska ambassadörer

Karin Christoffersson

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogiska ambassdörsrapporter

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2017 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för Kultur och Estetik, Romanska och klassiska institutionen, Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för språkdidaktik, Kriminologiska institutionen, Stockholm Business School, Juridiska institutionen och Fysikum.