I det pedagogiska ambassadörsprojektet kommer vi att utveckla och utvärdera former för mobilt lärande inom universitetets campusförlagda lärarutbildningar, med speciellt fokus på ämneslärarutbildningen i språk. Syftet är dels att utveckla lärarutbildarnas teoretiska och praktiska kunskaper i mobilt lärande, dels att utveckla teoretiskt och empiriskt grundad användning av mobilt lärande i utbildningens kurser.

Tore Nilsson
Tore Nilsson

Genom en systematisk och väl genomtänkt användning av digitala verktyg fungerar också utbildningen som en demonstration (model teaching i enlighet med Loughrans definition) för blivande språklärare och ger i sig underlag för språkdidaktisk analys.

Basen för projektet är tänkt att vara tillämpningar av Flipped Classroom men även andra former av mobilt lärande kommer att prövas och utvärderas. I projektet fokuseras kurser vid Institutionen för språkdidaktik, men avsikten är att de vunna insikterna ska kunna spridas och användas inom samtliga delar av lärarutbildningen.

 

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Tore Nilsson, lektor vid Institutionen för språkdidaktik.