Ola Palm porträttbild
Ola Palm

Som pedagogisk ambassadör vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vill jag inom ramen för det pedagogiska utvecklingsprojektet verka för att stödja mina lärarkollegor att bli mer förtrogna med digitala verktyg som de kan använda i undervisningen.

I kursplaner vid Stockholms universitet och läroplaner i grundskolan står mycket om användning av digitala verktyg, men hur gör vi för att det ska bli en naturlig del av undervisningen? Det finns många bra digitala verktyg, men det är viktigt att lära sig hur man använder dem så att de verkligen bidrar till undervisningen, annars fyller de inget syfte.

Några exempel på digitala verktyg och användningen av dem:

  • Vilken kompetens behövs i Zoom för att modera en videokonferens.
  • Mentimeter: kan användas för att samla in studenters tankar.
  • Powerpoint för att konstruera en digital artnyckel.
  • Prezi för att sortera bilder på arter man hittat.
  • Geogebra för problemlösning i matematik.
  • Producera en film i iMovie för att presentera ett arbete.

Du  kan se fler exempel på min blogg "Ola i skolan".

Projektet ska erbjuda tillfällen där medarbetare får chansen att bli förtrogna med hur man använder digitala verktyg. Målet är att den digitala kompetensen bland lärarna vid MND ska öka.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Ola Palm vid MND.