Projektet syftar till att genom seminarier och workshopar stimulera till att skapa en helhetssyn på utbildningen inom ramarna för de språk- och kulturstudier som bedrivs vid institutionen (Japan, Kina, Korea och Mellanöstern/arabiska), och att utveckla integreringen av språk och realia för att därigenom (1) säkerställa att studenterna uppfyller examensmålen, (2) säkerställa en rättssäker utbildning, samt (3) genom en förbättrad utbildning öka genomströmningen. Tydlighet i strukturen ökar transparensen i utbildningen, vilket ökar möjligheten att bedöma likvärdigheten och detta leder till en högre rättssäkerhet. Vårt övergripande mål är transparens, tydlighet och rättssäkerhet för studenterna.

Vill öka samarbetet inom institutionen

De fyra språkområdena har i stort arbetat oberoende av varandra. Detta har lett till att vi nu ser skillnader i ”kultur” när vi arbetar sektionsöverskridande med uppsatser på kandidat- och masternivå. De fem terminer som leder fram till kandidatkursen på termin 6 måste av naturliga skäl vara upplagda på olika sätt; de olika språken kräver olika saker av studenterna, men det finns goda möjligheter att samarbeta när det gäller att koordinera och integrera språk- och kulturstudier inom alla fyra sektioner på grundnivå. På avanderad nivå har vi två huvudområden: Asiens språk och kulturer, och Mellanösterns språk och kulturer.

Bildporträtt Gunnar Linder
Gunnar Linder

De drygt 30 personer som är involverade i undervisning och handledning kommer från 15 olika länder. Detta innebär att inte bara sociala konventioner och liknande skiljer sig åt, utan även de akademiska kulturerna. Vi har också mer än 20 nationaliteter bland vår personal på totalt cirka 50 personer.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Gunnar Linder vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.