Foto på Eric Johannesson pedagogisk ambassadör
Eric Johannesson

Under 2018 har Filosofiska institutionen genomfört kartläggnings- och analysprojektet "Faktabaserad pedagogisk utveckling: Ökad prestationsgrad och jämlikhet". Projektet har bland annat samlat statistik på genomströmning och studieresultat vid filosofiutbildningar i Sverige, intervjuat studenter, samt studerat goda internationella exempel på pedagogiska satsningar och metoder som har haft effekt på studieresultat och/eller jämlikhet bland studenter.

Bakgrunden är att institutionen vill höja studenternas resultat (med bibehållen eller ökad kvalitet på undervisningen) samt få en jämnare könsfördelning bland våra studenter. Filosofi har en stor övervikt manliga studenter, framförallt på teoretisk filosofi och på avancerad nivå.

Foto på Sara Packalén pedagogisk ambassadör
Sara Packalén

Kartläggningen avslutas under våren 2019 och kommer resultera i att de tre pedagogiska satsningar som mest effektivt kan hjälpa oss att öka prestationsgraden och jämlikheten bland våra studenter väljs ut för att genomföras 2019, 2020 och 2021. Som ambassadörer kommer vi att utforma och genomföra den första satsningen under 2019 och utvärdera den under våren 2020.

Pedagogiska ambassadörer/projektledare är Eric Johannesson och Sara Packalén vid Filofiska institutionen.