De allra flesta institutioner har en pedagogisk kontaktperson.

CeUL erbjuder till exempel platser på evenemang och kurser som handlar om att utveckla undervisning och lärande samt institutionsstöd i olika former. Tanken är också att den pedagogisk kontaktpersonen regelbundet ska kunna bidra till att det regelbundet förs diskussioner om olika pedagogiska utmaningar vid din institution. CeUL erbjuder till exempel stöd i det arbetet också.

Uppdrag och nätverksträffar

Läs mer om Nätverket för pedagogiska kontaktpersoner

 

Institution

Pedagogisk kontaktperson

Humanistiska fakulteten

 
Engelska institutionen Joakim Wrethed
Filosofiska institutionen

Sama Agahi

Historiska institutionen Helena Tolvhed
Institutionen för arkeologi och antikens kultur Sven Isaksson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lotta Jons
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Christine Becker

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Erik Östling och Evelina Thåqvist
Institutionen för kultur och estetik Magdalena Holdar
Institutionen för lingvistik Josephine Willing och Kristina Nilsson Björkenstam
Institutionen för mediestudier Kristina Widestedt
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Eunah Kim
Institutionen för språkdidaktik Nils Larsson
Institutionen för svenska och flerspråkighet Karolina Wirdenäs
Romanska och klassiska institutionen Hugues Engel

Juridiska fakulteteten

 
Juridiska institutionen Filippo Valguarnera

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Johanna Unga
Företagsekonomiska institutionen Christian Maravelias
Institutet för social forskning (SOFI) Karin Edmark
Institutionen för data- och systemvetenskap Ola Knutsson
Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer Lars Ahnland
Institutionen för folkhälsovetenskap Ylva B Almquist
Institutionen för pedagogik och didaktik Eva Svärdemo Åberg
Kriminologiska institutionen Johan Edman
Kulturgeografiska institutionen Johan Berg
Nationalekonomiska institutionen Adam Jacobsson
Psykologiska institutionen Kristian Pettersson
Socialantropologiska institutionen Anna Gustafsson
Institutionen för socialt arbete Hugo Stranz
Sociologiska institutionen Anna Lund
Specialpedagogiska institutionen Annika Käck
Statistiska institutionen

Tatjana von Rosen

Statsvetenskapliga institutionen Maria-Therese Gustafsson
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)  

Naturvetenskapliga området

 

Matematisk-fysiska sektionen

 
Fysikum Emma Wikberg
Institutionen för astronomi Magnus Näslund
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Veronica Flodin
Matematiska institutionen Håkan Granath
Meteorologiska institutionen (MISU)

Inga Koszalka

Kemiska sektionen

 
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) Andreas Barth
Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Lars Eriksson
Institutionen för organisk kemi Nicklas Selander

Biologiska sektionen

 
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Jessica Slove Davidson
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) Sara Rydberg
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)

Stefan Åström

Zoologiska institutionen Niklas Janz

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) Richard Gyllencreutz
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)  
Institutionen för naturgeografi Sophie Bergman Trygger

Centra och institut under området

 
Bergianska botaniska trädgården (BBT)  
Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)  
Stockholms Resilienscentrum Miriam Huitric
Östersjöcentrum