De allra flesta institutioner har nu en pedagogisk kontaktperson. Syftet med pedagogiska kontaktpersoner är att underlätta kommunikationen mellan institutionens behov av pedagogiskt stöd och inspiration, och Centrum för universitetslärarutbildnings stödjande verksamhet när det gäller utveckling av undervisning.

CeUL erbjuder t.ex. platser på evenemang och kurser som handlar om att utveckla undervisning och lärande samt institutionsstöd i olika former.

Tanken är också att den pedagogisk kontaktpersonen regelbundet ska kunna bidra till att
det regelbundet förs diskussioner om olika pedagogiska utmaningar vid din institution.
CeUL erbjuder t.ex. stöd i det arbetet också.

Institution

Pedagogisk kontaktperson

Humanistiska fakulteten

 
Engelska institutionen Joakim Wrethed
Filosofiska institutionen Åsa Burman
Historiska institutionen Magnus Linnarsson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur Sven Isaksson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lotta Jons
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Christine Becker

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Christina Alnevall
Institutionen för kultur och estetik Barbro Sigfridsson
Institutionen för lingvistik Ingela Holmström och Kristina Nilsson Björkenstam
Institutionen för mediestudier Kristina Widestedt
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Gunnar Linder
Institutionen för språkdidaktik Nils Larsson
Institutionen för svenska och flerspråkighet Inger Lindell
Romanska och klassiska institutionen Hugues Engel

Juridiska fakulteteten

 
Juridiska institutionen Annelie Gunnerstad

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen David Cardell
Företagsekonomiska institutionen Christian Maravelias
Institutet för social forskning (SOFI) Karin Edmark
Institutionen för data- och systemvetenskap Ola Knutsson
Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer Dag Retsö
Institutionen för folkhälsovetenskap Ylva B Almquist
Institutionen för pedagogik och didaktik Eva Svärdemo Åberg
Kriminologiska institutionen Kalle Tryggvesson
Kulturgeografiska institutionen Johan Berg
Nationalekonomiska institutionen Adam Jacobsson
Psykologiska institutionen Gunnel Jacobsson
Socialantropologiska institutionen Ivana Macek
Institutionen för socialt arbete Hugo Stranz
Sociologiska institutionen Charlotta Stern
Specialpedagogiska institutionen Gabriella Höstfält
Statistiska institutionen  
Statsvetenskapliga institutionen Lenita Freidenvall
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)  

Naturvetenskapliga området

 

Matematisk-fysiska sektionen

 
Fysikum Emma Wikberg
Institutionen för astronomi Garrelt Mellema
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Auli Arvola Orlander
Matematiska institutionen Håkan Granath
Meteorologiska institutionen (MISU) Kristofer Döös

Kemiska sektionen

 
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) Andreas Barth
Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Lars Eriksson
Institutionen för organisk kemi Nicklas Selander

Biologiska sektionen

 
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Jessica Slove Davidson
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) Sara Rydberg
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)

 

Zoologiska institutionen Niklas Janz

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) Richard Gyllencreutz
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Stefan Åström
Institutionen för naturgeografi Sophie Bergman Trygger

Centra och institut under området

 
Bergianska botaniska trädgården (BBT)  
Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)  
Stockholms Resilienscentrum Miriam Huitric
Östersjöcentrum