Torsdag 4 oktober 2018  :  kl 16:30

Plats/hitta till: Fakultetsklubben

Till denna pubkväll har vi bjudit in Stockholms universitets pedagogiska pristagare Årets lärare 2018 att dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att stödja studenters lärande.

Du som är universitetslärare och/eller intresserad av pedagogisk utveckling välkomnar vi till en nyfiken och trevlig kväll där du har möjlighet att i en informell miljö diskutera utmaningar i lärarskapet och möjliga vägar till utveckling. Dialogen inleds med att de fyra pristagarna kort berättar om hur de har hanterat en utmaning, varefter vi öppnar upp till en diskussion i större eller mindre grupper beroende på antalet deltagare.

Under kvällen finns dryck och enklare tilltugg till försäljning.

Program och pristagare

  • Implementing teaching and learning assessments in the classroom — 'Understanding' how to teach. Robert Daniels, Institutionen för biokemi och biofysik
  • A-F betyg - energitjuv eller rättssäkerhet för studenterna? Nils Larsson, Institutionen för språkdidaktik
  • Iñaki Rodriguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen (förhinder)
  • Hur ska en lärare med begränsad erfarenhet av att leda grupparbeten åstadkomma att studenter med begränsad erfarenhet av att arbeta i grupp ska arbeta bra tillsammans i grupp? Emma Wikberg, Fysikum
Årets lärare 2018 (från vänster) Emma Wikberg, Nils Larsson, Iñaki Rodriguez Longarela och Robert Daniels.

Årets lärare med motiveringar

Ta med dina kollegor till en inspirerande och trevlig kväll!

Anmälan

Hjälp oss planera dryck och enklare tilltugg till kvällen genom att berätta om du planerar att delta.

Anmälan till temapub: Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet

Arrangör: Centrum för universitetslärarutbildning i samarbete med Fakultetsklubben.

OM CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.