Utbildning

Kurser tumnagelbild

Alla kan utveckla sin undervisning

Kompetensutvecklande kurser för dig som undervisar vid Stockholms universitet och som vill utveckla dig som lärare, oavsett tidigare erfarenhet. Dina erfarenheter från undervisning i det egna ämnet är centrala i alla kurser och aktiviteter. Här träffar du lärare både från egna ämnet och från helt andra ämnen. Många brottas med samma frågor som du. Du får idéer och inspiration från olika håll och det du lär dig kommer du ha direkt nytta av i din undervisning. Kurserna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Pedagogiskt skrivande kursbild

Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt

Ny högskolepedagogisk kurs stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Du får nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.

Workshop

Kompetensutvecklande workshopar för universitetslärare

Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning, bekanta sig med aktuella pedagogiska metoder och diskutera undervisning med lärarkollegiet. CeUL erbjuder workshopar för att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik.

Vanliga frågor och kontakt

Har du en fråga eller behöver hjälp att välja kurs? Då kan vår kurskoordinator hjälpa dig. Många av de vanligaste frågorna hittar du svar på i vår FAQ.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skicklighet avdsida