Inspirationsföreläsning

Torsdag 4 oktober 2018 : kl 14-16

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8. Sal U29

Vi bjuder på kaffe och kaka

Målgrupp: universitetslärare och pedagogiska ledare

Välkommen till en inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.

Samverkans-Inlärning bygger på kollaborativt lärande

SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) s.k. Samverkans-Inlärning är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på utvalda, ofta inledande, svåra kurser. Samverkans-Inlärning bygger på kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om mellan fem och femton deltagare under ledning av en äldre student som läst kursen tidigare och som fungerar som förebild och guide, men inte som lärare.

Äldre studenter fungerar som SI-ledare

Den äldre studenten blir SI-ledare efter en särskild tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap. Som SI-ledare hjälper de studenter vaska fram och explicitgöra moment i kursen som upplevs som svåra, de agerar övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. Den äldre studenten ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på sina frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp.

Det finns även pedagogiska vinster för studenter som är SI-ledare. De blir säkrare att leda en grupp och diskussioner, bättre på att prata inför andra och att möta och inspirera studenter. De får även ökat självförtroende och en betydligt bättre förståelse av kursinnehållet.

Mer om SI-PASS

Medverkande föreläsare

Inbjuden gäst är Leif Bryngfors, föreståndare SI-verksamhet (Supplemental Instruction) vid Lunds universitet. Vid Lunds universitets har man stor erfarenhet av att framgångsrikt arbeta med SI-PASS för att öka genomströmning och motverka avhopp. Ett annat syfte har varit att underlätta studenters övergång från gymnasium till universitet.

Vid Stockholms universitet har modellen precis prövats i undervisningen av lärarna Joakim Flinckman, Fysikum och Sama Agahi, Filosofiska institutionen vilka också medverkar i föreläsningen.

Studenter vid Fysikum och Filosofiska institutionen som är/har varit SI-ledare.

Program

14-14.30 Introduktion av Leif Bryngfors, Lunds universitet
14.30-15.15

Erfarenheter vid Stockholms universitet

  • Lärarna Joakim Flinckman, Fysikum och Sama Agahi, Filosofiska institutionen
  • Studenter som är/har varit SI-ledare
15.15-16 Frågestund, möjlighet för deltagare att ställa frågor och utrymme för mer informella samtal.

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmälan

Boka in dig redan nu då vi har ett begränsat antal platser.

Anmälan till inspirationsföreläsning om Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction)