HÖSTEN 2018 - VÅREN 2019  SPRÅK START
     

Nybörjarkurser

   
Introduktion till undervisning (För lärare inom det naturvetenskapliga fakultets-området) Tvåspråkig: svenska/engelska 24 jan

Baskurser

   
Universitetslärarutbildning 1 Svenska 22 jan
Universitetslärarutbildning 1 (II) Svenska 29 jan
Professional development course 1: Teaching and Learning Engelska 24 jan
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended (Online and Campus) Engelska 22 mars

Fortsättningskurser

   
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap Tvåspråkig: svenska/engelska 31 jan
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap Svenska 12 feb
Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences (Online and Campus) Engelska 25 mars
Kompetensutveckling för lärarutbildare (motsvarar UL 2) Svenska Ges nästa gång hösten 2019

Fördjupningskurser

   
Open Networked Learning Engelska 18 feb
Pedagogiskt ledarskap Svenska 30 jan

Relationskompetens i undervisningen

Svenska 24 jan

Övriga

   
Forskarhandledning i teori och praktik Svenska 7 feb
Forskarhandledning 2 professionell handledning Svenska 1112 april. Internat.
Research supervision — theory and practice   21 mars
Digitala kompetenser för undervisning Svenska 8 jan
Pedagogiskt skrivande Svenska eller engeska Ges löpande (självstudier)
Universitetslärarkunskap Svenska Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)
Producera digitala lärresurser Svenska Ges nästa gång hösten 2019