Våren 2018

Språk

Start

Nybörjarkurser    
Introduktion till undervisning VT18 Svenska 25 januari
Introduction to teaching VT18 Engelska 23 januari
Baskurser    
Universitetslärarutbildning 1 VT18 Svenska 16 januari
Professional development course 1: Teaching and Learning VT18 Engelska 17 januari
Professonal development course 1: Teaching and Learning, Blended VT18 Engelska 22 mars
Fortsättningskurser    
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap Tvåspråkig: svenska och engelska 24 oktober
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap VT18 Tvåspråkig: svenska och engelska 20 mars
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap VT18 Svenska 13 februari

Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences, VT18

Engelska 26 mars
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - Juridik Svenska 7 november
Fördjupningskurser    
Open Networked Learning Engelska Pågår just nu
Kompetensutveckling för lärarutbildare Svenska Pågår just nu
Pedagogiskt ledarskap Svenska 30 januari
Övriga    
Forskarhandledning i teori och praktik VT18 Svenska 1 februari
Supervision in theory and practice VT18 Engelska 6 mars
Pedagogiskt skrivande Svenska eller engelska Löpande (självstudier)