VÅR / HÖST 2018

SPRÅK

START

Nybörjarkurser

   

Introduktion till undervisning

(För universitetslärare inom det humanvetenskapliga området)

Tvåspråkig: svenska/engelska 24 september

Introduktion till undervisning

(För lärare inom det naturvetenskapliga fakultetsområdet)

Tvåspråkig: svenska/engelska 5 September

Baskurser

   
Universitetslärarutbildning 1 Svenska 4 september
Professional development course 1: Teaching and Learning Engelska 8 oktober
Professonal development course 1: Teaching and Learning, Blended (Online and Campus) Engelska Pågår nu
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended (Online and Campus) Engelska 7 september

Fortsättningskurser

   
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap Tvåspråkig: svenska och engelska 13 september
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap Tvåspråkig: svenska och engelska Pågår nu
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap Svenska Pågår nu
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap Svenska 17 september

Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences (Online and Campus)

Engelska Pågår nu
Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences (Online and Campus) Engelska 22 oktober
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - Juridik Svenska 6 november
Kompetensutveckling för lärarutbildare Svenska 28 augusti

Fördjupningskurser

   
Open Networked Learning Engelska 13 september
Pedagogiskt ledarskap Svenska 30 januari

Övriga

   
Forskarhandledning i teori och praktik Svenska 18 oktober
Supervision in theory and practice Engelska VT19
Pedagogiskt skrivande Svenska eller engelska Ges löpande (självstudier)
Producera digitala lärresurer Svenska 27 augusti