Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

EVENEMANG

Datum: 30 januari 2018 09:00 - 30 januari 2018 12:00
Plats: Anges senare

Seminarieserie för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet.

Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser motsvarande åtminstone Universitetspedagogik 1 (UP1) eller Universitetslärarutbildning 1 (UL1), gärna också UL2.

Under år 2018 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap.Seminarierna syftar till att stärka det pedagogiska ledarskapet och ge stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

För att möjliggöra att deltagarna bygger på varandras erfarenheter och kunskaper, liksom på vetenskaplig litteratur på området, kommer varje tillfälle att behöva förberedas av dig genom att du läser texter ur referenslitteraturen, samt skriver en kortare text om ca. en A4-sida.

Det du skriver kommer bl.a. att inspireras av själva temat för det kommande seminariet, samt de texter du har läst. Skrivande utgör därför en central del av seminarieserien. Varje seminarium hålls i olika format, vilket ger dig en bredd i hur du kan skapa inspirerande och utvecklande seminarier i din egen miljö.

Som avslutning på seminarieserien kommer deltagarna att gemensamt utforska och skriva om ett område som man definierat som viktigt. Denna text kommer att tillgängliggöras för andra lärare och pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik.

Program

Datum Tid Innehåll Lokal
30 jan 9-12 Aktiverande undervisningsformer – hjärngymnastik eller kafferep? Anges senare
21 feb 13-16 Bolognaprocessen och högskoleförordningen – match eller mismatch?  
21 mar 9-12 Examination – kunskapskontroll eller lärande?  
17 apr 13-16 Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?  
22 maj 9-12 Förändringsarbete – motstånd eller medvind?  
11 sep 9-12 Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?  
16 okt 13-16 Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?  
13 nov 9-12 Pedagogiskt ledarskap -  en omöjlig uppgift?  

 

Seminarieledare:  Klara Bolander Laksov och Jeanna Wennerberg

Anmälan

Anmälan är stängd då seminarieserien är fulltecknad.

 

 

Bokmärk och dela Tipsa

Vanliga frågor och kontakt

Har du en fråga eller behöver hjälp att välja kurs? Då kan vår kurskoordinator hjälpa dig. Många av de vanligaste frågorna hittar du svar på i vår FAQ.

Kontakt med kurskoordinator

Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta vår kurskoordinator.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093
Talia Adamsson Tfn 08-16 3630

Pedagogeeks
Pedagogisk skicklighet avdsida