Kursen vänder sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet och förutsätter inte tidigare undervisningserfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning. Blended innebär att två av kursens seminarier sker på campus och fyra av seminarierna sker online. Observera att våren 2020 hålls samtliga kursträffar online.

Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna:

 • diskutera och argumentera för den egna synen på lärande
 • med utgångspunkt i högskolepedagogiska forskning om gruppers och individers lärande planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa kan stödja lärande i högre utbildning
 • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • känna till och diskutera förutsättningarna för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta nationella och lokala regelverk samt samhällets mål med den högre utbildningen
 • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

 

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen genomförs i form av seminarier och workshopar där du kommer att engageras i diskussion och reflektion kring högskolepedagogiska frågor som till exempel rör:

 • Kursdesign, lärande och lärarens roll i högre utbildning
 • Undervisning, bedömning och examination samt utvärdering av dessa
 • Pedagogisk reflektion och utveckling av undervisning.

Kursen består av sex obligatoriska tre-timmarsseminarier, hösten 2020 hålls samtliga online, samt tre workshopar som du väljer själv. Mellan kursträffarna förväntas du läsa kurslitteratur samt göra både individuella och gruppuppgifter. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Du ska även formulera en personlig reflektion över din syn på undervisning och lärande och att ge formativ återkoppling på två kurskamraters texter. Kursen motsvarar 7,5 hp.

CeUL:s workshop-program

 

Schema våren 2021

TID ALLA DAGAR KL 1316

Kursträffar Lokal
17 mars Kursstart: Självstudier
31 mars Seminarium online
7 april Seminarium online
14 april Seminarium online
21 april Seminarium online
28 april Seminarium online

5 maj

Seminarium online
Lokal/Hitta till:

Kursträffarna hålls i E-mötestjänsten Zoom. För att delta i kursen behöver du:

 • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
 • Ett headset med mikrofon
Språk Svenska

Kursledare

Elias Schwieler, Docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurslitteratur

University Teaching in Focus A learning - centred approach. Edited by Lynne Hunt and Denise Chalmers. Routledge.

Ytterligare lärresurser i form av videor, artiklar och bokkapitel tillkommer i relation till respektive seminarietillfälle och meddelas i samband med kursstart.

 

Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 
Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor kan delta i mån av plats, anställda vid Stockholms universitet har förtur till kursplatserna. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan till  Universitetslärarutbildning 1, blended VT21