Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: forskarhandledare

Vill du utveckla din förmåga att leda samtal? Har du någon gång funderat över ett samtal du haft i din profession och undrat varför det blev som det blev? Eller tänkt på hur ditt sätt att leda samtal framträder hos den du samtalar med? Vad har du för strategi, kunskap och erfarenhet att luta dig mot när du har ansvar för att leda ett samtal?

Oberoende av vad det är för samtal du har t.ex. handlednings-, medarbetar-, kollega-, student eller gruppsamtal och om du är intresserad av att granska och utveckla din förmåga att leda samtal kan den här workshopen vara något för dig.

I workshopen visas och prövas enkla och användbara samtalsmetodiska redskap. Vi undersöker både vad som kan försvåra och underlätta kommunikation i samtal ur etiska och samtalsmetodiska perspektiv. Innehållet tar utgångspunkt i bland annat konstruktivistiska, relationella, existentiella och narrativa teorier om lärande.

Målet med workshopen är att du ska få en ökad medvetenhet om ditt agerande i samtal och få med dig nya samtalsmetodiska hållpunkter och grunder.

Tid 9 maj 2018 : 9-12
Lokal/hitta till Inst. för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54, plan 5, Sal 2511
Workshopledare Christer Langström, IPD
Språk Svenska
Förberedelse inför workshopen Under workshopen prövar vi tillsammans på olika samtalsmetodiska tekniker i autentiska samtal. Ta därför gärna med dig en liten men aktuell frågeställning i din profession eller liv som du bråkar med och inte just nu har något svar på.
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 9 maj ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan till workshop Insikt och utsikt i handledande samtal