Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Blivande eller redan verksamma universitetslärare.

Denna workshop syftar till att belysa hur retorikens grunder kan fungera som stöd och redskap för universitetslärares undervisning. Fokus kommer att ligga på lärarrollen och samspelet mellan lärare och studenter.

Under workshopen kommer vi att behandla ett antal modeller och verktyg med utgångspunkt i den klassiska retoriken och diskutera hur dessa kan användas som stöd för planering och genomförande av ett undervisningspass eller en hel kurs samt för reflektion kring lärarrollen och undervisningen. Diskussionerna tar utgångspunkt i workshopdeltagarnas egna ämnen och erfarenheter. 

Tid 11 november 2019 : kl 13-16
Plats Inst. för pedagogik och didaktik. Frescativ. 54. plan 5, rum 1511.
Språk Svenska
Workshop-ledare Vendela Blomström, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshop Retorik i undervisningen