Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Förkunskapskrav: Inga

Vi delar våra erfarenheter av Athena med varandra och pratar om hur vi som lärare tänker kring våra pedagogiska behov för en kurs, i förhållande till det vi vet om lärplattformen. Vi tittar på hur "Pedagogiska designmönster" kan användas för att dela och utveckla kunskap om processer i Athena med andra. 

Du kommer att få bygga din egen testkurs där du ostörd kan öva och prova olika moment. Testkursen kan sedan kopieras till din skarpa kurs när du har byggt upp en kursstruktur som du vill spara och använda.

På workshopen går vi igenom

  • hur du kan tänka i förhållande till lärplattformssystemet när du skapar en kurs
  • praktisk användning av kursbyggarverktyget
  • hur du kan prioritera i ett funktionsrikt och komplext system
  • hur du kan skapa en kommunikationsstrategi för din kurs
  • metod för hur kunskap om processer i Athena kan delas med andra

 

Ta med dator med internetuppkoppling som du kontrollerat innan.

Tid Den 10 maj 2019: kl. 13—16
Plats/Hitta till

Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 4, rum: 2427

Språk Svenska
Workshopledare

Liv Hagberg, IKT-pedagog vid IPD

Inför Workshopen Material till workshopen skickas ut med välkomstmailet
Ta med till workshopen

Dator med internetuppkoppling som du kontrollerat innan

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

 

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

WORKSHOPEN ÄR TYVÄRR FULLBOKAD MEN DU KAN ANVÄNDA LÄNKEN NEDAN FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL VÄNTELISTAN

Anmälan till workshop Skapa kurs i Athena med pedagogiskt perspektiv