Fundersam student framför dator. Foto: Iryna Khabliuk

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till dig som vill öka din kompetens om kursmålens betydelse för lärande och få verktyg att skapa en röd tråd mellan "vad" och "hur" i kursmål och bedömningsformer. Du undervisar vid Stockholms universitet.

Om workshoppen

När du formulerar dina kursmål är det viktigt att fundera över vilka kunskapsformer du vill att studenterna ska utveckla. Ska de lära sig faktakunskaper, färdighetskunskaper eller omdömeskunskaper? Vilka kursmål är rimliga i förhållande till att de ska kunna bedömas och hur ser det ut med den konstruktiva länkningen och relationen mellan vad som examineras och hur?

Det är även viktigt att reflektera över vilken kunskapsnivå studenterna ska uppnå under kursen och hur det uttrycks i kursens målformuleringar. Är målet att de ska kunna beskriva innebörden av ett antal begrepp eller är det nödvändigt att de också kan använda begreppen och kanske även förhålla sig kritiskt till dem? Här kan en kunskapstaxonomi vara till god hjälp.

Under workshoppen kommer vi bland annat diskutera:

  • Hur kursmål kan bidra till att studenterna befäster kunskaper som de kan ha nytta av långt efter att deras utbildning är avslutad?
  • Hur vi kan skapa en länkning mellan "vad" och "hur" i kursmål och bedömningsformer?
  • Olika kunskapsformer; faktakunskaper (Kunskap och förståelse), färdighetskunskaper (Färdighet och förmåga) och omdömeskunskap (Värderingsförmåga och förhållningssätt)
  • Olika kunskapsnivåer och taxonomier
Tid 18 april 2023 kl 13─16
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Plan 5, sal 2519
Språk Svenska
Workshopledare 

Helena Reierstam, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Förberedelser  

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Arrangör: Centrum för universitetslärarutbildning

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till workshoppen Formulera begripliga, relevanta och examinerbara kursmål