Stockholms universitet

VR-teknik behandlar ångest och starka rädslor

FILM OM FORSKNING. Avdelningen för klinisk psykologi är en del av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Här pågår både forskning och utbildning av psykolog- och psykoterapistudenter. Bland annat provas VR-teknik i forskning om behandling av ångest och starka rädslor.

– Vi jobbar med behandling av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom, men också med dem som vill må lite bättre i vardagen, säger Per Carlbring professor i klinisk psykologi.

 

 

Se filmen från kliniska avdelningen vid Psykologiska institutionen. En film i en serie om humanvetenskapliga forskningsmiljöer vid Stockholms universitet.

Se även filmen om Arkeologiska forskningslaboratoriet i samma serie

Se även filmen om SUBIC - Stockholm University Brain Imaging Centre i samma serie

Ludde behandlar fobi

Till sin hjälp har teamet vårdhunden Ludde som också ingår i behandlingen av hundfobi. Som patient får man först träffa Ludde i verkligheten för att kunna slå fast om det finns en hundfobi eller inte. Sedan genomgår man en VR-behandling.
– Efteråt får man träffa Ludde igen för att se att behandlingen har givit effekt. Kvittot är att man vågar gå fram till Ludde och klappa honom, säger Per Carlbring.

Per Carlbring och vårdhunden Ludde
Vårdhunden Ludde hjälper bland annat till vid behandlingen av hundfobi. Här med Per Carlbring. Foto: Stockholms universitet

Virtuell publik mot talarskräck

En annan fobi som behandlas med hjälp av VR-teknik är talarskräck. Med hjälp av VR-glasögon simulerar man en talarsituation med publik där patienten får tala på riktigt. Efteråt tar man på sig VR-glasögonen igen och får se sig själv genom publikens ögon.

Per Carlbring behandlar en patient med talarskräck
VR-teknik används för att behandla bland annat fobier och stark rädsla. Här i behandling av talarskräck. Foto: Stockholms universitet

Läs mer om Per Carlbrings forskning

Stockholms universitets psykologiska klinik

Stockholms universitets psykologiska klinik syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för undervisning och forskning om psykologisk behandling. Undervisning och forskning utgår ifrån den befintliga klinikverksamheten där patienter från allmänheten ges kostnadsfri psykologisk behandling.

Handledd behandling

Kliniken tar bland annat emot vuxna klienter med lättare ångest- och nedstämdhetsproblematik, livskriser/ relationsproblem, fobier och andra avgränsade problem. Behandling ges av psykologstudenter under handledning och terapisamtalen videoinspelas i inlärningssyfte.

Läs mer om Stockholms universitets psykologiska klinik

 

Pågående studie ser till helheten

Just nu pågår arbetet med att rekrytera 2400 personer som lider av nedstämdhet, oro eller ångest. Studien är världens största så kallade transdiagnostiska behandling, vilket betyder att den inte bara behandlar ett isolerat problem eller diagnos, utan en helhet.

Läs mer om studien

studie.nu är en portal för aktuella och kommande studier

Läs mer om forskningsinfrastruktur vid Stockholms universitet

På denna sida