Stockholms universitet

Inom atomfysik bedrivs grundläggande experimentell och teoretisk forskning kring atomära systems egenskaper och atomära kollisionsprocesser i vid mening.

Experimenten genomförs bland annat vid DESIREE-anläggningen på Fysikum, en ny mycket kraftfull facilitet för olika typer av experiment med joner av atomer, molekyler och kluster vid låga temperaturer. Vi bedriver forskning om atomers växelverkan med elektromagnetisk strålning under extremt korta tidsskalor (attosekunder) och vi studerar antiväte. Vi utvecklar för närvarande nära kopp­lingar till andra discipliner, speciellt till astrofysiken, men även till atmosfärs­vetenskap och biofysik på molekylär nivå.

Relaterat forskningsämne

Fysik
Atomfysik
På denna sida

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Våra utbildningar

Forskarutbildning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.
Läs mer om våra forskarutbildningar

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom avdelningen för Atomfysik.

Fysikum