Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fysik är vetenskapen där man studerar materiens beståndsdelar på en grundläggande nivå samt de krafter som påverkar dem. Här studerar vi naturens allra minsta beståndsdelar men också universums utveckling och struktur.

Vid Fysikum bedrivs forskning i såväl teoretisk som experimentell fysik. Forskningen är organiserad i sju forskningsämnen. Inom dessa ämnen bedrivs forskningen oftast i projektform, ibland i samarbete mellan flera forskningsavdelningar vid Fysikum och ofta också i samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten och forskningsinstitut.

Föreläsningar i fysik gavs redan från Stockholms högskolas start 1878. Svante Arrhenius (nobelpristagare i kemi 1903) blev 1895 högskolans första professor i fysik. En av kvantfysikens förgrundsgestalter – Oskar Klein – var också professor i fysik vid Stockholms högskola (1930-62).

Forskning i laboratorium för Kvantteknik med fångade joner, Fysikum. Foto: Jens Olof Lasthein
På denna sida

Astropartikelfysik och elementarpartikelfysik

Astropartikelfysik och elementarpartikelfysik

Atomfysik

Atomfysik

Instrumenteringsfysik och kärnfysik

Atlas Calorimeter

Kemisk fysik

Kemisk fysik

Kondenserad materia och kvantoptik

KOMKO

Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori

CoPS

Medicinsk strålningsfysik

Medicinsk sjukhusfysik