Stockholms universitet

Verksamheten inom Universitetet innefattar teoretiska och experimentella aspekter på molekylära strukturer och fundamentala processer i många olika sammanhang - från egenskaper hos enstaka molekyler och rent vatten till astrobiologi, heterogen katalys och energiomvandling.

Forskningen är inriktad på grundläggande aspekter av struktur, reaktionsdynamik och kinetik hos molekyler i olika miljöer och deras interaktion med elektroner och elektromagnetiska fält. Forskningsområdena omfattar molekylär astrofysik och -biologi, vattens struktur och dynamik, ultrasnabb dynamik hos molekyler i gasfas och ytreaktioner, elektron-molekylär joninteraktion, teori om primära kemiska reaktioner samt energirelaterad forskning om färgämneskänsliga solceller och bränsleceller.

Relaterat forskningsämne

Fysik
Kemisk fysik
På denna sida

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.

Läs mer om våra forskarutbildningar

Forskarutbildning

Utbildningen syftar till att ge dig en djupare kunskapsbas, men framför allt till att skola dig i vetenskaplig metodik: att ställa upp problem, finna analysmetoder och värdera resultat. Du ingår i en forskargrupp i en miljö där du kan känna gemenskap med forskare och andra doktorander som sporrar och hjälper dig.

Läs mer

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom Avdelningen för Kemisk fysik.

Fysikum