Stockholms universitet

Forskningsämne Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori

Universitetet bedriver en bred forskning inom teoretisk och experimentell astropartikelfysik och kosmologi. Supernovor och gravitationslinser används för avståndsmätningar som syftar till bättre förståelse av mörk materia och mörk energi.

Här forskar man också inom astrofysik med gammastrålning, speciellt rörande indirekt detektion av mörk materia. På teorisidan jobbar vi främst med modeller som bygger på supersymmetri och supersträngar samt möjliga förklaringar av den mörka energins natur.

Relaterat forskningsämne

Fysik
CoPS
På denna sida

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Våra utbildningar

Forskarutbildning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.
Läs mer om våra forskarutbildningar

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom avdelningen för Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori.

Fysikum