Stockholms universitet

Forskningsämne Astropartikelfysik och elementarpartikelfysik

Stockholms universitet bedriver verksamhet inom experimentell elementarpartikelfysik och astropartikelfysik. Aktuella projekt inkluderar sökandet efter Higgs-partikeln, studiet av hadroner som innehåller b-kvarkar samt studier av neutrinos från universum.

Vår forskning är främst inriktad på experiment.  De två projekt med störst omfattning är IceCube-neutrinoteleskopet vid Sydpolen och ATLAS-experimentet vid Large Hadron Collider vid CERN.

Relaterat forskningsämne

Fysik
Astropartikelfysik och elementarpartikelfysik
På denna sida

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Våra utbildningar

Forskarutbildning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.

Läs mer om våra forskarutbildningar

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom avdelningen för Astropartikelfysik och elementarpartikelfysik.

Fysikum