Stockholms universitet

Forskningen i medicinsk strålningsfysik fokuserar i första hand på optimering av strålbehandling. Flera pågående projekt är kopplade till Karolinska Universi­tetssjukhusets racetrack-mikrotron i Solna och till planerna på en anläggning för strålbehandling med lätta joner.

Det finns även några forskningsprojekt inom nuklearmedicin och magnetresonanstomografi (MR).

Relaterat forskningsämne

Fysik
Medicinsk sjukhusfysik
På denna sida

Forskare

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Utbildningar

Som sjukhusfysiker är du sjukvårdens expert inom strålning. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra för att med hjälp av fysikaliska metoder diagnostisera och bota allvarliga sjukdomar som cancer. Till detta behöver du inte bara kunskaper inom fysik, utan också inom biologi och medicin.

Läs mer om ämnet och våra utbildningar

Forskarutbildning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.
Läs mer om våra forskarutbildningar

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom avdelningen för Medicinsk strålningsfysik.

Fysikum