Stockholms universitet

Forskningsämne Instrumenteringsfysik och kärnfysik

Stockholms universitet är engagerad i olika forskningsprojekt gällande instrumentering inom områdena acceleratorfysik, detektorer för kärn- och partikelfysik samt kontroll- och datasamlingssystem.

I detta ämne fokuserar på forskning och utveckling av instrumentering inom experimentell fysik, särskilt atom-, molekyl- och subatomär fysik. Med ett djupt engagemang i själva fysiken tillämpar vi ny teknik och utvecklar nya metoder för att få fram experimentella data av högsta möjliga kvalitet.

Vi har kompetens inom avancerad digital elektronik för storskaliga experiment, utveckling av detektorer för experiment inom subatomär fysik och acceleratorfysik.

Vi är för närvarande djupt involverade i flera stora forskningsprojekt vid internationella acceleratoranläggningar.

Relaterat forskningsämne

Fysik
Atlas Calorimeter
På denna sida

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Våra utbildningar

Forskarutbildning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.

Läs mer om våra forskarutbildningar

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom avdelningen för Instrumenteringsfysik och kärnfysik .

Fysikum