Stockholms universitet

Forskningsämne Kondenserad materia och kvantoptik

Forskningen inom universitetet för kondenserad materia och kvantoptik är både experimentell och teoretisk.

Forskningen fokuserar på genuint kvantmekaniska fenomen hos ljus och materia, och har flera potentiella tillämpningar inom kvantinformationsteknologi, kvantelektronik och nanoteknologi. Teoretiskt arbete pågår också inom andra områden av fysiken.

Relaterat forskningsämne

Fysik
KOMKO
På denna sida

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Utbildningar

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Våra utbildningar

Forskarutbildning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.
Läs mer om våra forskarutbildningar

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet görs huvudsakligen på Fysikum inom avdelningen för Kondenserad materia och kvantoptik.

Fysikum