Stockholms universitet

Forskningsprojekt AI i rörelse

Utvecklingen inom autonoma fordon har gått framåt med stora steg, men den nya tekniken har också resulterat i dödsolyckor. Det här projektet studerar det sociala spelet i trafiken. Vad händer när artificiell och mänsklig intelligens ska samsas på vägarna?

Gata i en stad Foto: Ryhor Bruyeu/Mostphotos.
Foto: Ryhor Bruyeu/Mostphotos.

Autonoma och halvautonoma fordon blir allt mer sofistikerade och ökar också i antal. Men skiftet är inte helt problemfritt. Det finns ett socialt spel även inom trafiken, och den artificiella intelligensen har ännu inte knäckt koden. Det kan leda till farliga situationer och olyckor.

Vad händer med den sociala ordningen när en mix av AI och mänsklig intelligens möts på våra vägar? Kommer de autonoma fordonen behöva förlita sig på insatser från gångtrafikanter, cyklister och mänskliga bilförare för att kunna ta sig fram?

Målet med projektet är att förstå hur interaktionen sker i offentliga miljöer. Vi dokumenterar hur människor justerar sina förväntningar och beteenden i möten med AI-kontrollerade fordon, men också hur den interaktionen påverkar andra trafikanter.

Forskningen bygger på videomaterial från existerande, halvautonoma bilar, experimentella fordon i Nissans forskningslabb i USA, och utbredningen av autonoma bussar på svenska vägar. Resultaten kommer att kunna användas för att skapa bättre förarutbildningar, policyer, lagar – och bättre autonoma fordon.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Barry Brown

Professor, bef univlektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Mathias Broth

Prodekan, Professor

Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Publikationer

Nyheter

Mer om projektet