Stockholms universitet

Forskningsprojekt Att bygga lager av tillit till intima digitala hälsoteknologier

Detta projekt kommer att producera en storskalig kvalitativ studie av Natural Cycles, den första algoritmiska preventivmetoden på marknaden.

Workshop om tillit och preventivmetoder. Foto: Marie Louise Juul Sondergaard.
Workshop om tillit och preventivmetoder. Foto: Marie Louise Juul Sondergaard.

Det här forskningsprojektet fokuserar på tillitrelationer relaterade till Natural Cycles, den första algoritmiska preventivmetoden på marknaden. Vi undersöker hur tillit utvecklas och upprätthålls.

Vi arbetar utifrån ståndpunkten att hälsoval, hälsobeteenden och förtroende för vårdgivare är interpersonellt och socialt konstruerat. Vår kvalitativa forskning fokuserar inte bara på den enskilda användaren utan engagerar sig också i det bredare sociala sammanhanget av ”användning”.

Som en del i detta projekt engagerar vi deltagarna genom designworkshops. Vi vill lära oss mer om deltagarnas tillit till själva preventivmetoden, men också om tillit mellan de personer som väljer preventivmetoder tillsammans.

Projektet genomförs i samarbete med Natural Cycles.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Airi Lampinen

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
lampinen

Madeline Balaam

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH

Medlemmar

Deepika Yadav

Postdoc

Institutionen för data- och systemvetenskap

Marianela Ciolfi Felice

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH

Nadia Campo Woytuk

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH

Joo Young Park

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH