Stockholms universitet

Forskningsprojekt BatMapper: använda medborgarvetenskap i fladdermusforskning

BatMapper är ett medborgarvetenskapligt projekt för att samla i information om fladdermöss och deras boplatser i Sverige.

Torp

BatMapper är ett medborgarvetenskapligt projekt för att kartlägga fladdermusaktiviteten i hela Sverige. Projektet är särskilt intresserade av information om fladdermuskolonier, det vill säga boplatser, men alla observationer av fladdermöss är välkomna. Att hitta just fladdermuskolonier kan vara svårt medan informationen är ovärderlig för vår forskning. Med hjälp av allmänheten kommer vi kunna få in tillräckligt med data för våra studier. Observationer kommer att användas för att förstå om och hur fladdermuskolonier påverkas av klimat och landskapsförändringar från Skåne till Norrbotten.

Projektbeskrivning

Motivering

Svenska fladdermuspopulationer förutspås flytta längre norrut i och med klimatförändringarna. Det är dock svårt att förutsäga denna norrutgående förskjutning i fladdermusutbredning eftersom långtidsövervakningsdata saknas från norra Skandinavien. Småskaliga studier har visat skillnader mellan nordliga och södra befolkningar, med lägre befolkningstätheter i norr. Dessutom förstår vi inte fullt ut om klimat- och landskapsförhållandena är lämpliga för att stödja ökad befolkning i norra Sverige. Detta projekt syftar till att ta itu med denna kunskapslucka genom att genomföra en storskalig studie av de viktigaste klimat- och landskapsfaktorerna för fladdermuspopulationer både i kolonier och föda områden.

Metoder

Forskarna utbildade volontärer (husägare) för att genomföra undersökningar av uppkomsten av bostäder. Det går ut på att man räknar fladdermöss när de flyger ut från sovplatsen på kvällen. Detta gjordes vid 2-3 tillfällen under juni och juli 2021. Medborgarforskarna och forskarna samlade in fladdermusspillning från varje koloni för genetisk analys. Fladdermusspillningen från varje stuga kommer att analyseras genom att sekvensera DNA från unika individer för att uppskatta hur många fladdermöss som finns och använda meta-streckkodning för att analysera fladdermössens kost. Den genetiska analysen kommer att genomföras vid Sveriges Naturhistoriska museums Centrum för genetisk identifiering (CGI). Forskargruppen installerade dataloggrar i varje koloni för att mäta mikroklimatet och satte in automatiska fladdermusdetektorer i omgivande födosökshabitat för att registrera utfodringsbeteende.

Några av nyckelfrågorna som BatMapper vill svara på:

  1. Varierar kolonibeläggning och kost längs en klimatgradient?
  2. Hur påverkas kolonibeläggning och kost av det omgivande landskapet?
  3. Varierar födosökshabitatpreferenserna med latitud?
  4. Vilken effekt har mikroklimat på kolonibeläggning och födosök?

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Heather Wood

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Heather Wood

Medlemmar

Sara Cousins

Professor i naturgeografi

Institutionen för naturgeografi
Sara Cousins

Heather Wood

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Heather Wood

Publikationer

Mer om projektet

 

Filminslag

BatMapper Heather Wood:

https://www.youtube.com/watch?v=S6F_3gBbjFg

Hjälp forskare genom att spana på fladdermöss

https://sverigesradio.se/artikel/7502357

Detektivjakt efter fladdermöss

https://sverigesradio.se/artikel/7290819

Stugvindens invånare ska visa hur fladdermöss klarar sig i norr

https://sverigesradio.se/artikel/stugvindens-invanare-ska-visa-hur-fladdermoss-klarar-sig-i-norr

Heather Wood blir intervjuad om projektet BatMapper
(inslaget om fladdermöss startar 2:05:15 in i programmet)

https://sverigesradio.se/tabla.aspx?programid=701&date=2021-03-15