Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Beslutsfattande inom viktiga samhälleliga infrastrukturer (DEMOCRITUS)

AI och datadrivet, autonomt beslutsfattande kommer att spela en ledande roll i digitaliseringen av viktig infrastruktur som rör el, vatten och transporter. Det här projektet undersöker framtidens smarta samhällen.

Figur från forskningsprojektet DEMOCRITUS

Digitaliseringen av kritisk infrastruktur som vattendistributionsnät, stadstransporter och energisystem förväntas drastiskt förbättra hållbarheten och effektiviteten i framtida smarta samhällen. Vi behöver kunna fatta välgrundade beslut under strikta säkerhets- och säkerhetskrav i realtid – ett enkelt fel kan få förödande konsekvenser.

Den här tekniska revolutionen drivs av framsteg inom nätverksanslutna avkännings-, beräknings- och aktiveringsenheter som samlar in data som används för att övervaka, ansluta och kontrollera den fysiska miljön. Den viktigaste utmaningen i detta projekt är hur vi designar distribuerade AI- och maskininlärningsalgoritmer för intelligent beslutsfattande i dessa system.

Teamet består av experter från KTH, SU och RISE med forskningserfarenhet inom nätverksdesign och optimering, lärande och beslutsfattande, säkerhet för cyberfysiska system och storskalig experimentering. Arbetet utförs tillsammans med Stockholm Vatten, WaterCentre@KTH och Ericsson/S&T.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Sindri Magnússon

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Sindri

Viktoria Fodor

Nätverk och systemteknik, KTH

Henrik Sandberg

Reglerteknik, KTH

Carlo Fischione

Nätverk och systemteknik, KTH

Rolf Stadler

Nätverk och systemteknik, KTH

Johan Karlsson

Optimeringslära och systemteori, KTH

Bengt Ahlgren

Research Institutes of Sweden (RISE)

Medlemmar

Shubham Vaishnav

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Shubham Vaishnav