Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Biologisk mångfald, mänskliga förutsättningar och fattigdomsbekämpning:

- en kollaborativ och komparativ studie av småskaligt sjögräsfiske i Indiska Oceanen och Stilla havet

I detta tvärvetenskapliga projekt studerar vi hur biologisk mångfald och mänskliga egenskaper bidrar till fattigdomsbekämpning. Som fallstudie använder vi småskaligt fiske i Indiska oceanen och västra Stilla havet tropiska sjögräsängar; den mycket produktiva men till stor del försummade "fula ankungen" inom marin ekosystemförvaltning. Vår hypotes är att fisk i sjögräsängar utgör en säker inkomst- och födokälla framförallt för de mest fattiga, och särskilt när andra ekosystem som korallrev inte finns tillgängliga. Vi har tillsammans med andra forskare från regionen bildat Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN), och utfört socioekologiska komparativa undersökningar i >10 områden för att besvara tre huvudfrågor: 1) påverkar mångfalden hos sjögräsängar fiskefångster, 2) hur påverkar mänskliga egenskaper på individ-, hushålls- och samhällsnivå möjligheten att nyttja och gynnas av sjögräsängar, samt 3) vilka hinder och möjligheter finns för att bättre nyttja sjögräsängarnas potential.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Johan Eklöf

Docent, Universitetslektor

Institutionen för ekologi miljö och botanik
Johan Eklöf

Medlemmar

Maricela De la Torre Castro

Professor i Naturresurshushållning

Institutionen för naturgeografi
Merry Bjewjuu 2019

Benjamin Lawrence Jones

Doktorand

Institutionen för ekologi miljö och botanik
Benjamin Jones