Stockholms universitet

Forskningsprojekt Etik och värden i datadrivna utbildningspraktiker

I det här projektet utforskar vi den växande datafieringen inom utbildningssektorn i Norden. Undersökningen konkretiseras i en workshopserie. Vi fokuserar på olika dimensioner av etik och värderingar som är inbäddade i sociotekniska föreställningar om utbildning och lärande.

Genrebild: Tre studenter som sitter vid sina datorer.
Foto: Daria Nepriakhina/Unsplash.

Framväxande datadrivna praktiker och den ökande datafieringen av utbildningssektorn leder till stora förändringar. Forskningslitteraturen på området bygger till stor del på nationer som USA, Australien, Kina och Storbritannen – länder vars utbildningssystem skiljer sig starkt från de nordiska ländernas.

För att överbrygga det kunskapsgapet studerar vi i detta projekt datafieringen inom nordisk utbildning från en rad olika perspektiv. Vår undersökning konkretiseras i en workshopserie som riktar sig till både forskare och praktiker.

Projektets fullständiga titel är ”Etik och värden i datadrivna utbildningspraktiker: Konceptuellt, metodologiskt och pragmatiskt utforskande” eller, på engelska, ”Ethics and Values in educational data-driven practices: Conceptual, Methodological and Pragmatic Explorations”.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Teresa Cerratto-Pargman

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
crosstalks

Medlemmar

Ylva Lindberg

Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

Anders Buch

VIA University College, Danmark

Publikationer