Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Företagsmodeller för beslutsfattande, strategiimplementering och organisatorisk förändring

The Fractal Enterprise Model (FEM) erbjuder ett nytt sätt att analysera företag. Modellen kartlägger tillgångar, processer och hur de hänger ihop. Det här avhandlingsprojektet undersöker hur FEM kan vara en väg till nya affärer och digital innovation. 

Is som bildar fraktal-liknande mönster
Foto: Martin Longin/Unsplash.

Projektets fullständiga titel på svenska är "Utveckla och tillämpa företagsmodeller för beslutsfattande, strategiimplementering och organisatorisk förändring". Det kretsar kring Fractal Enterprise Model (FEM), en modell som kopplar samman företagens tillgångar och processer. I projektet undersöks hur FEM kan användas för att skapa organisatorisk förändring och innovation. Syftet är att definiera hur FEM positionerar sig gentemot andra företagsmodelleringsverktyg.

Det här är Victoria Klyukinas avhandlingsprojekt.
Handledare är Erik Perjons, Ilia Bider är biträdande handledare.
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Erik Perjons

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Erik Perjons

Ilia Bider

Lärare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Medlemmar

Viktoriya Klyukina

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Mer om projektet