Stockholms universitet

Forskningsprojekt Folkbibliotek som demokratiska arenor för deltagande i samhället

Projektet undersöker hur folkbibliotekens flerspråkighetspolicy i praktiken främjar språklig mångfald och inkludering.

Projektbeskrivning

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken i Sverige vara tillgängliga för alla och allmänheten ska avgiftsfritt kunna låna litteratur. Personer som talar annat modersmål än svenska, är en av de prioriterade målgrupperna. Enligt lagen ska biblioteken också verka för utveckling av det demokratiska samhället och bidra till kunskapsförmedling. 

I det här forskningsprojektet undersöker vi folkbiblioteken som en demokratisk arena för deltagande i samhället, och bibliotekens flerspråkighetspolicy. Mer specifikt, fokuserar vi på den praktiserade språkpolicyn. Vi utgår från ett folkbibliotek i urban förortskontext med hög andel utlandsfödda invånare, och som har mandat att främja språklig mångfald och inkludering.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om vad som kan karaktärisera en sådan praktiserad språkpolicy. Vi försöker också ta reda på hur den relaterar till en mångfald av uttryck, bildning och deltagande i samhället.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Christina Hedman

Professor

Institutionen för ämnesdidaktik
Christina Hedman

Ulrika Magnusson

Universitetslektor, Docent

Institutionen för ämnesdidaktik