Stockholms universitet

Forskningsprojekt Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden - ett intersektionellt fältexperiment

Projektets syfte är att genom ett intersektionellt perspektiv undersöka hur diskriminering grundat på exempelvis etnicitet och kön återskapas på arbetsmarknaden vid rekryteringsprocesser.

Syftet med projektet är att med en intersektionell ansats undersöka anställningsdiskrimineringens roll när etnisk och könsmässig segregering och ojämlikhet på arbetsmarknaden reproduceras.

Vi utför ett fältexperiment där vi skickar ett stort antal lika meriterade jobbansökningar till lediga tjänster. Kön och etnicitet signaleras genom de sökandes namn. Könsidentitet och etnisk identitet signaleras med stereotypa personliga egenskaper och fritidsaktiviteter. Vi skickar ansökningarna till jobb där sökande är typiska eller atypiska beroende på jobbens karaktär. Baserat på de reaktioner vi får från arbetsgivarna kommer vi att kunna dra slutsatser om huruvida arbetsgivare är "förstärkare" eller "motverkare" i reproduktionen av segregering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Vi kommer också kunna dra slutsatser om mekanismer genom att analysera hur kombinationer av signaler påverkar arbetsgivares reaktioner.

Resultaten är relevanta för flera forskningsområden. Forskningsdesignen kombinerar hög intern validitet med hög extern validitet och ger forskarsamhället ett mycket trovärdigt test av på vilket sätt kön, etnicitet och deras kombination interagerar i diskrimineringsprocesser. Vi bidrar på ett grundläggande sätt med ny kunskap om orsakerna till yrkessegregering, sysselsättningsskillnader mellan grupper och ojämlikhet mellan grupper generellt.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Magnus Bygren

Professor i sociologi, Prefekt

Sociologiska institutionen
Magnus Bygren. Foto: Stockholms universitet

Medlemmar

Moa Bursell

Researcher, Docent

Sociologiska institutionen

Rojan Karakaya

Forskningsassistent

Sociologiska institutionen
Rojan Karakaya. Photo: Maria Cacciola/Ekonomistyrningsverket