Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Intresseavvägning ifråga om videobaserad teknik för aktivt och assisterat boende

Avhandlingsprojekt vars övergripande syfte är att undersöka hur lagen bör balansera intressen inom ramen för videobaserad AAL-teknik. Projektet är en del av Maria Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network, "visuAAL".

En aspekt som man måste ta hänsyn till när man inför ny teknik i samhället är att det finns många olika intressen som står på spel och som kan komma i konflikt med varandra, särskilt ur ett juridiskt perspektiv. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan en individ till exempel få tillgång till logiken bakom automatiserade beslut som påverkar honom eller henne - men endast i den mån det inte inkräktar på immateriella rättigheter till tekniken. Ett annat exempel gäller AAL-teknik (Active and Assisted Living) som har potential att urholka en individs rätt till personlig integritet, samtidigt som den medför stora fördelar för samhället i form av minskade behandlingskostnader. Kort sagt kommer denna avhandling att undersöka hur lagen bör balansera intressen inom ramen för videobaserad AAL-teknik.

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Maksymilian Michal Kuzmicz

Doktorand

Juridiska institutionen
Profile

Nyheter

Mer om projektet

Forskningen är en del av Maria Skłodowska-Curie Action Innovative Training Network, "visuAAL" - Privacy-Aware and Acceptable Video-Based Technologies and Services for Active and Assisted Living.

Syftet med visuAAL är att överbrygga kunskapsklyftan mellan användarnas krav och lämplig och säker användning av videobaserad AAL-teknik för att ge effektiv och stödjande vård  av hälsa och välbefinnande hos äldre vuxna.

VisuAAL syftar till att öka medvetenheten om och förståelsen för de kontextspecifika etiska, rättsliga, integritets- och samhälleliga frågor som är nödvändiga för att genomföra visuella system på sjukhus, i hemmet och i samhället på ett sätt som skyddar och känns tryggt för användarna.