Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Lärares rörelsemönster (i klassrummet)

Projektet syftar till att ta fram ett konkret och skalbart exempel på hur IoT (Internet of Things, sakernas internet) kan användas för att utveckla skolans kärnverksamhet – undervisning och lärande. Vi förser lärare med sensorer för att kartlägga hur de rör sig i klassrummen. Det ger viktig information om hur de interagerar med elever.

Karta över lärares rörelsemönster i klassrum
Karta som visar hur en lärare har rört sig i klassrummet.

Projektet avser utveckla metoder och instruktioner för insamling och analys av lärares rörelsedata i samband med klassrumsundervisning. Avsikten är att utveckla lärares undervisningsskicklighet och därigenom öka måluppfyllelsen i skolan.

Tekniklösningar inom IoT vidareutvecklas behovscentrerat och i nära samarbete med skolans personal. Vi arbetar iterativt, på ett sätt som underlättar användande, implementering och uppskalning.

Parallellt med detta arbete utvecklas också metoder och strategier för framgångsrik, verksamhetsnära implementering av IoT-teknik i skolmiljöer. Tekniken och metoderna produktifieras och affärsutvecklas för spridning.

Projektet genomförs i samarbete mellan Stockholms universitet, RISE, ATEA och ett stort antal utbildningsförvaltningar och skolor i Sverige.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Robert Ramberg

Professor, bef unlekt

Institutionen för data- och systemvetenskap

Patrik Hernvall

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
patrik hernwall

Sandra Wissting

RISE

Lars Lingman

RISE

Medlemmar

Örjan Johansson

Atea

Ranald McDonald

Utbildningsförvaltning Eskilstuna

Björn Broberg

Utbildningsförvaltning Falköping

Karin Sönnerås

Utbildningsförvaltning Kungsbacka

Maria Hurtig

Utbildningsförvaltning Skellefteå

Ellen Lindqvist

NTI gymnasiet

Jörgen Jonsson

Utbildningsförvaltning Västervik

Mattias Wickberg

Stockholm Science and Innovation School (SSIS)

Sara Penje

Utbildningsförvaltning Lidingö

Nyheter

Mer om projektet