Stockholms universitet

Forskningsprojekt Människa–datorinteraktion för ekonomiska möten

Det finns en ökad trend att organisera ekonomiska och sociala utbyten med hjälp av onlineplattformar. Två exempel är transporttjänsten Uber och uthyrningstjänsten Airbnb. Detta forskningsprojekt fokuserar på ekonomiska möten kopplat till de nya plattformarna.

Människa–datorinteraktion för ekonomiska möten. Illustration: Riyaz Sheikh.
Illustration: Riyaz Sheikh (bilden är beskuren).

Det här forskningsprojektet fokuserar på utbytesplattformar som en allt mer dominerande infrastrukturell och ekonomisk modell för den sociala webben. Utbytesplattformar är onlineforum – som Uber och Airbnb – som stödjer peer-to-peer-utbyte av arbetskraft, resurser eller varor.

I projektet kommer vi att:
1. undersöka hur flersidiga marknadsplatser fungerar för både leverantörer och användare,
2. utveckla nya teoretiska förståelser utifrån marknadsdesign i ekonomi och sociologi av marknader,
3. utforska hur den här typen av marknader skulle kunna omformas för att bli rättvisare och effektivare.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Airi Lampinen

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
lampinen

Medlemmar

Riyaj Isamiya Shaikh

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Riyaj Shaikh

Moira Mcgregor

Forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap