Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Ramverk för att leda resilienta digitala affärsekosystem i digitala företag

Digitala affärsekosystem involverar en rad olika aktörer, och kan vara svåra att hantera. Det här avhandlingsprojektet utforskar hur digitala affärsekosystem kan ledas, kvalitetssäkras och bli mer resilienta.

Health Integrator, projektets externa partner, driver ett digitalt affärsekosystem inom hälsovård.
Health Integrator, projektets externa partner, driver ett digitalt affärsekosystem inom hälsovård.

Internet möjliggör för olika organisationer att samarbeta på nya sätt, i så kallade digitala affärsekosystem. De här konstellationerna är fördelaktiga för de aktörer som medverkar, men också komplexa och svåra att hantera.

Resiliens – motståndskraft – är en viktig ledningsfråga, särskilt i samband med digitalisering. Tidigare forskning visar att det finns vissa luckor relaterade till affärs- och IT-systemkongruens i de metoder som nu används för modellering, analys, mätning och förvaltning av digitala affärsekosystem.

Det här projektet syftar därför till att överbrygga dessa kunskapsluckor genom att utveckla metoder för modellering, analysera kvalitet och prestanda och hantera kapaciteten och förändringarna i digitala affärsekosystem. Det kan senare testas och valideras i verkliga fall inom olika branscher, inklusive Health Integrator – vår externa partner inom vården.

Det här är Daniel Chen Hsi Tsais avhandlingsprojekt.
Handledare är Janis Stirna, biträdande handledare är Jelena Zdravkovic.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jelena Zdravkovic

Professor, Prefekt

Institutionen för data- och systemvetenskap
Jelena Zdravkovic, professor at Stockhom University

Janis Stirna

Professor, Enhetschef IS

Institutionen för data- och systemvetenskap
JanisStirna

Medlemmar

Chen Hsi Tsai

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Publikationer