Stockholms universitet

Forskningsprojekt Social och känslomässig kompetens och familjens välmående när barn blir tonåringar

Forskargruppen i tillämpad utvecklingsvetenskap arbetar för att gå framåt med kunskapsläget kring barns och ungas styrkor, och arbetar även för att ge stöd till familjer med barn i ungdomsålder.

Sju glada ungdomar.

Social och känslomässig kompetens och positiv utveckling hos unga

Under flera års tid har vi strävat mot att förstå och stödja barns och ungas positiva utveckling, samt stödja familjer med barn i ungdomsålder. En stor del av vårt arbete inom området positiv utveckling utgörs av ett fokus på sociala och känslomässiga färdigheter. Sociala och känslomässiga färdigheter omfattar tankar, känslor och beteenden i förhållande till omvärlden och är betydelsefulla genom hela livet. Vissa färdigheter handlar till exempel om att lära sig tolka och förstå känslor och sociala situationer, men det kan också handla om att stärka individers förmåga att själva styra sina ansträngningar i skolan och hemmet.

Mer information om sociala och känslomässiga färdigheter finns på CASEL’s hemsida.

Vårt intresse för sociala och känslomässiga färdigheter har sin grund i en styrkebaserad syn på ungas utveckling, och en strävan mot att understödja viktiga resurser som kan främja en positiv utveckling hos barn och unga.

Projektbeskrivning

PATHS-projektet i Sverige

Tre glada ungdomar.

För några år sedan undersökte vi på ett kulturanpassat sätt effekterna av ett USA-baserat interventionsprogram som främjar sociala och känslomässiga färdigheter hos barn i förskoleåldern. Denna insats kallas Preschool PATHS® (Promoting Alternative Thinking Strategies, vilket kan översättas till ”Främjande av alternativa tankestrategier”). Studien inkluderade mer än 200 svenska fyra- och femåringar. Den genomfördes i samarbete med svenska kommuner och förskolor, samt med en grupp forskare knutna till institutioner för specialpedagogik, psykologi och socialt arbete på olika svenska universitet, och med stöd från internationella medverkanden.

Finansieringen av studien kom från ett kombinerat forskningsbeviljande från FORTE, FORMAS, Vetenskapsrådet och VINNOVA avseende barns och ungas psykiska hälsa, samt från Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond och Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg.

Du hittar mer information om projektets forskningsresultat kring barns sociala och känslomässiga färdigheter samt effekterna av PATHS i en serie av studier som vi har publicerat. Vi fortsätter att undersöka dessa ämnen och lägger upp nya forskningsresultat under avdelningen Publikationer på denna sida när våra resultat publiceras.

Aktuella vetenskapliga studier

Sociala och känslomässiga kompetens och familjens välmående när barn blir tonåringar

I nuläget bedriver vi nya studier som dokumenterar ungas utveckling. Vi undersöker hur sociala och känslomässiga färdigheter samt välbefinnande förändras under utvecklingsrelaterade och sociala övergångsperioder, mellan barndom och tidig ungdom. Detta arbete är delvis en fortsättning på den ursprungliga PATHS-studien. Våra nuvarande forskningsprojekt utforskar även effekterna av en ny insats, Föräldrawebben, vars syfte är att stödja föräldrar till unga. Dessa projekt är finansierade av FORTE, Stockholms universitet och Region Stockholm.

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Laura Ferrer Wreder

Universitetslektor, docent, studierektor

Psykologiska institutionen
Picture Laura Ferrer-Wreder

Medlemmar

Sabina Cehajic-Clancy

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Sabina Čehajić-Clancy

Kyle Eichas

Professor

Tarleton State University, Texas, USA
Kyle Eichas, foto från Tarleton State University

Pia Enebrink

Docent, leg. psykolog och psykoterapeut

Karolinska Institutet

Lilianne Eninger

Universitetslektor, biträdande prefekt, studierektor, docent

Psykologiska institutionen
Lilianne Eninger

Hanna Ginner Hau

Ställföreträdande prefekt, docent

Specialpedagogiska institutionen
Hanna Ginner Hau

Sabina Kapetanovic

Gästforskare

Psykologiska institutionen
Sabina Kapetanovic

Lene Lindberg

Docent, leg. psykolog

Region Stockholm och Karolinska Institutet

Åsa Norman

Senior forskningsspecialist

Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Tina M. Olsson

Docent, universitetslektor

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Mina Sedem

Universitetslektor, studierektor

Specialpedagogiska institutionen
Mina Sedem

Johanna Stålnacke

Adjungerad lärare

Psykologiska institutionen
Johanna Stålnacke

Nardos Tesfay

Gästforskare, projektkoordinator

Psykologiska institutionen
Nardos Tesfay

Mara Westling Allodi

Professor

Specialpedagogiska institutionen
mwa2

Ingela Clausén Gull

Doktorand

Psykologiska institutionen
Ingela Clausén Gull Foto: Psykologiska institutionen/HD

Anna Strid

Projektkoordinator

Psykologiska institutionen
Anna Strid

Publikationer

Bokkapitel (2020)

Ferrer-Wreder, L., Eninger, L., Hau, H. G., Olsson, T. M., Sedem, M., Thomas, S., & Westling, M. A. (2020). Childcare, culture, and child development: A Swedish perspective. In L. A. Jensen (Ed.), The oxford handbook of moral development: An interdisciplinary perspective (pp. 516-533). New York, NY: Oxford University Press.