Stockholms universitet

Forskningsprojekt System för virtuella fall (VCS)

Detta projekt handlar om att utveckla och studera möjligheterna med virtuella fall för lärande, träning och examination. De virtuella fallen kan användas inom olika utbildningsområden, exempelvis medicin, omvårdnad, psykiatri, psykologi, lärarutbildning, specialpedagogik, juridik och socialt arbete.

Skärmdump som visar en del av VCS-systemet med virtuella fall.
Skärmdump som visar ett virtuellt fall i VCS-systemet.

Virtuella fall är representationer av möten mellan en yrkesperson och en annan människa, där en fysisk person kan interagera med en digitalt visualiserad klient, patient, elev eller liknande . Avsikten är att träna på beslutsfattande och professionellt resonemang.

I hälso- och sjukvårdsutbildningar har virtuella fall använts länge. När studenter eller redan praktiserande yrkespersoner – till exempel läkare, sköterskor, sjukgymnaster, psykologer eller tandläkare – använder virtuella fall kan de träna på kliniskt beslutsfattande kring diagnostik eller behandlingsalternativ.

Inom andra områden kan virtuella fall hjälpa studenter eller redan yrkesverksamma att möta personer som har problem. Att träna med hjälp av virtuella fall kan också förbättra beslutsfattandet inom rättsväsende, skola och socialtjänst.

Detta forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserar på att utveckla ett helt nytt system där virtuella fall på ett enklare sätt än tidigare kan utvecklas, editeras och köras av exempelvis lärare – utan att de behöver stöd från tekniker eller programmerare. Ett antal studier är knutna till huvudprojektet VCS där lärande, digital examination och andra aspekter undersöks med vetenskapliga metoder.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Uno Fors

Forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Medlemmar

Stefan Nenzén

Utvecklare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Martin Henkel

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Martin

Elenita Forsberg

Universitetslektor

Högskolan i Halmstad

Mer om projektet

Detta projekt är finansierat av medel från bland annat Region Stockholm, Högskolan i Halmstad och Stockholms universitet.

Projektet baseras på samarbeten med exempelvis Region Stockholm, Högskolan i Halmstad, Karolinska universitetssjukhuset och Socialstyrelsen. Projektet är också länkat till Digital Health-subprogrammet som genomförs av Stockholms universitet och University of Rwanda med finansiering från Sida.

Utvecklingen av VCS-systemet (Virtual Case System) baseras på mer än 30 års erfarenhet av utveckling och forskning kring virtuella fall och virtuella patienter. Arbetet leds av professor Uno Fors (tidigare via Karolinska institutet, sedan 2010 vid Stockholms universitet).

Tidigare projekt och system inkluderar bland annat Interaktiv simulering av patienter (ISP), Barn som anhöriga (BSA-Sim, BivSim, BimSim), Refugee Trauma systems (RTS), Reactions-on-Display (RoD, RoD-IDAP) och Att vara lärare.